Friday, March 1, 2013

Preguntas al Pleno sobre Llicències PEPRI Cabanyal i conveni vigent per a la rehabilitació de vivendes


1.- Quantes actuacions objecte de subvenció s'han dut a terme? En quins edificis s'ubiquen? A quantes vivendes afecta?

2.- A quin import ascendixen les ajudes concedides pel Govern Central?

3.- A quin import ascendixen les ajudes concedides per la Generalitat?

4.- Quines obres d'infraestructura i urbanització s'han realitzat a càrrec del conveni? A quin import ascendix?

5.- Quantes llicències d'obra s'han concedit des del Servici de Llicències des de l'entrada en vigor del conveni en cada un dels anys de vigència? A quin tipus d'obra obeïxen? En quina ubicació es troben? Qui és el seu titular?

6.- Quantes llicències d'obra s'han suspés cautelarment des del Servici de Llicències en aplicació de la Circular municipal d'abril del 2010? A quin tipus d'obra obeïxen? En quina ubicació es troben? Qui és el seu titular?

7.- Quantes llicències d'obra s'han concedit des de la Junta Municipal de Marítim des de l'entrada en vigor del conveni en cada un dels anys de vigència? A quin tipus d'obra obeïxen? En quina ubicació es troben? Qui és el seu titular?

8.- Quantes llicències d'obra s'han suspés cautelarment des de la Junta Municipal de Marítim en aplicació de la Circular municipal d'abril del 2010? A quin tipus d'obra obeïxen? En quina ubicació es troben? Qui és el seu titular?

9.- Quantes llicències d'activitat s'han concedit des del Servici de Llicències des de l'entrada en vigor del conveni en cada un dels anys de vigència? A quin tipus d'obra obeïxen? En quina ubicació es troben? Qui és el seu titular?

10.-Quantes llicències d'activitat s'han suspés cautelarment des del Servici de Llicències en aplicació de la Circular municipal d'abril del 2010? A quin tipus d'obra obeïxen? En quina ubicació es troben? Qui és el seu titular?

11.-Quins efectes pràctics ha tingut sobre la concessió de llicències de qualsevol tipus l'acord del govern municipal amb els veïns per a l'agilització de tràmits dins del Pla + Cabanyal?

Preguntas

RespuestaCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE