Monday, April 20, 2015

Moción al Pleno sobre Compromisos inversió del Ministeri de Foment


Instar el Govern d'Espanya que aprove i publique un programa plurianual d'inversions en què es contemplen els terminis d'inversió de les obres següents:

a)Xarxa Arterial Ferroviària (Canal Accés, Eix Passant i nova estació)
b)Soterrament vies carrer Serrería
c)Actuacions Corredor Mediterrani
d)Connexió de la A-3 amb la V-30 amb pas inferior des de Xirivella.
e)Ampliació de la V-30
f)Ampliació de la V-21 en l'accés a València.
g)Reordenació dels accessos i enllaços de trànsit en l'entorn de la V-30 amb la Pista de Silla i Forn d'Alcedo.

MociónCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE