HISENDA
miércoles, 08 de noviembre de 2017

València aprova el pressupost més alt de la seua història

Ascendix a 811’3 milions d'euros, dels quals 629’5 (77’6%) es destina a benestar social i servicis a la ciutadania

València tindrà en 2018 el pressupost més alt de la història, aprovat este mateix matí per la Junta de Govern Local i que ascendeix 811’3 milions d'euros, 24’6 milions més que el del present exercici (3’1% d'increment). El 77% d'eixos 811’3 milions (629’5 milions) es destina a benestar social i servicis a la ciutadania i al igual que en 2017, València és la primera de les grans ciutats espanyoles a aprovar els seus comptes per al pròxim any.

El més urgent i prioritari en este pressupost és la despesa social, la protecció ciutadana i mobilitat, cultura i esport i la dinamització de l'economia local potenciant el foment de l’ocupació, el comerç, el turisme sostenible i l'agricultura.
Pel que fa al pressupost consolidat, el que inclou fundacions, patronats i empreses municipals, ascendeix a 908’7 milions d'euros i en eixe cas l'increment respecte a l'any anterior és encara major, un 4’5%.

Quant a la destinació dels 24’6 milions d'euros d'increment contemplats en el pressupost de 2018, destaca un increment de les prestacions socials bàsiques, la partida de les quals puja un 10% fins a aconseguir els 127 milions d'euros. Per la seua banda, el pressupost per a neteja, que ja havia experimentat notables increments en els dos exercicis anteriors, augmenta en 2 milions més fins a aconseguir els 66’3 milions.

L'aposta per la seguretat i la mobilitat, englobats en un mateix programa pressupostari, es quantifica en el pressupost per a 2018 en 7’3 milions més que en 2017, fins a aconseguir la xifra de 190’5 milions d'euros. També augmenta un 19’5% la dotació pressupostària dedicada a la promoció dels sectors econòmics, on cal destacar específicament l’augment d’un 64% en els programes el foment de l’ocupació, fins als 14 milions. En total, el pressupost per a innovació i participació creix un 32% fins a situar-se en 29 milions d'euros, el de cultura i esport puja un 16% i arriba a 75’5 milions d'euros.

El pressupost aprovat contempla un total de 220 actuacions en tots els barris de la ciutat, l'import de la qual ascendeix a 70’6 milions d'euros sense comptar les inversions plurianuals.

MENYS CÀRREGA FINANCERA I MÉS SERVICIS

Des que els socialistes gestionem l’Hisenda de la ciutat, el deute heretat de governs anteriors s'ha reduït en 155’6 milions i açò ha permès ara destinar 6’4 milions menys a pagar despeses financeres.(82’8 milions en 2017 i 76’4 en 2018). En dos anys i mig l'Ajuntament de València ha reduït el seu deute en un 21%, i els diners que ens estalviem a pagar als bancs podem dedicar-los als servicis que oferim per a millorar el benestar de la ciutadania. Eixe deute serà a la fi d'any de 584 milions i està previst que en 2018 descendisca a 511 milions.

Este pressupost incrementa els ingressos sense augmentar la pressió fiscal mitjançant la millor gestió, l'augment de les transferències i el conveni amb la Generalitat per a poder cobrar les multes de trànsit a persones no residents en la ciutat. Augmentem els ingressos en 24’5 milions sense tocar cap dels impostos i sabent que hi haurà una xicoteta baixada de les transferències de l'Estat. La Generalitat augmenta les seues aportacions 20’7 milions, i fem una millor gestió dels ingressos propis, amb un seguiment de l'Impost d'Activitats Econòmiques i de l'impost de Construccions i Obres, i posant en marxa els mecanismes per al cobrament de les multes de trànsit a la gent de fora de València que fins ara no pagaven.

L'IBI es manté per a tots els immobles, mentre millora la gestió tributària amb la inspecció del IAE, que no s'inspeccionava des de 2004, i del ICIO, que no s'havia inspeccionat mai amb l’anterior govern municipal. No anem a pujar els impostos però tampoc anem a tolerar el frau fiscal. Quant a les transferències de la Generalitat, Benestar Social augmenta en 1’4 milions respecte a l'any passat; es consolida el Fons de Cooperació Municipal en 3’2 milions i les inversions del Pla confiança augmenten en 12’2 milions.

Altre aspecte destacat és el de la reducció de la mitjana de pagament a proveïdors, que fins a setembre de 2015 oscil·lava entre 40 i 60 dies i nosaltres ho hem reduït a menys de deu dies, i açò és molt important per a la xicoteta i mitjana empresa perquè no han de recórrer a crèdits.

Les prestacions socials bàsiques augmenten més d’11’5 milions respecte a l'any passat (un 10%). ”En total: destinem 127 milions i destaca una pujada de 900.000 € per a habitatge, una pujada de 7’7 milions per a assistència social i una pujada de 4 milions per a educació.

En el programa global de seguretat i mobilitat el pressupost augmenta en 7’3 milions fins a arribar a un total de 190’5 milions. D'eixa quantitat 2 milions corresponen a l'aportació a l'EMT, que aconsegueix en 2018 la xifra de 62 milions.

Respecte a l'apartat de promoció de sectors econòmics, s'incrementa un 19’5% respecte a l'any passat, augmentant molt les inversions en mercats municipals i puja la promoció d'un turisme de qualitat per a la ciutat.

En cultura i esport el pressupost s'incrementa en un 16% fins a situar-se en 75’5 milions d'euros.

En participació i innovació el pressupost augmenta 7 milions (un 32% respecte a l'any passat) fins a arribar als 28’7 milions. Destaca l'increment en participació ciutadana del 33’5% (amb les inversions de la EDUSI i les noves juntes de districte als Pobles de València); foment de l'ocupació, amb un 64’5% fins a prop de 14 milions d'euros.

Pel que fa a la despesa corrent, als capítols 2 i 4 del Pressupost, allò més destacat és l’increment en mobilitat sostenible i transferència a l'EMT; increment de prop de 2 milions per a neteja; increment de transferències al Palau de la Música, i traspàs de l'espai teatral de les Naus de Participació a Acció Cultural i augment en benestar social.


UN NOU CONVENI PER A ELCOBRAMENT DE TRIBUTS

El regidor d'Hisenda, Ramón Vilar ha insistit en l'assoliment pressupostari d’“augmentar els ingressos mantenint la pressió fiscal” i ha afirmat que “ens estem esforçant que paguen tots perquè tots puguen pagar menys”. S'ha referit a l'assistència externa contractada per a millorar la recaptació de l’IAE, “i la que està previst contractar en 2018 per a millorar la recaptació de l’ICIO”

Vilar ha anunciat que, donats els bons resultats del conveni amb la Generalitat per al cobrament de multes a no residents, “estem treballant ja en un altre conveni igual per a deutes tributaris.”

Quant a l'augment de 20 milions d'euros en el capítol 1 (personal) ha afirmat que “açò vol dir que el Govern de la Nau creu en allò públic”, i s'ha referit a la implantació de la carrera professional, per a la qual es destinen 5 milions, “perquè era una reivindicació històrica dels sindicats i una qüestió de voluntat política per a nosaltres”.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE