Wednesday, October 27, 2021

Urbanisme adjudica la redacció del projecte per a renovar el polígon de Vara Quart

Sandra Gómez: “Generarem una immensa borsa de sòl per a empreses tecnològiques i crearem un barri amb oportunitats”

Sandra Gómez, vicealcaldessa i responsable de l'àrea de Desenvolupament Urbà, ha anunciat l'adjudicació de la redacció del projecte que ha de convertir el polígon de Vara Quart en un autèntic “districte innovador” que aculla tant a empreses de base tecnològica com habitatge. L'adjudicatària del projecte ha sigut Baldrick & Munitz SL (BIM Consultors) per un import de 54.994€, després d'una convocatòria en la qual van concórrer tres empreses.
“Hui fem un pas avant per a convertir València en una ciutat tech”, ha explicat Gómez, “transformarem el polígon industrial de Vara de Quart en un vertader districte innovador”. La vicealcaldessa ha recordat que l'empresa BIM ja ha demostrat la seua capacitat per a escometre aqueixa recuperació urbana d'un polígon infrautilitzat en dissenyar 22@ a Barcelona; el polígon de Nou Llevant, a Mallorca; o el districte innovador de San José de Costa Rica.
“El que estem generant és una gran bossa de sòl perquè empreses de base tecnològica vulguen invertir a la nostra ciutat, buscant un revulsiu en un antic polígon industrial com és Vara de Quart, que actualment està en desús i clarament infrautilitzat”, ha afegit Gómez, “la qual cosa volem és crear un vertader barri on hi haja habitatge, hi haja comerç, tinga un bon transport públic i oferisca oportunitats d'ocupació en les empreses tecnològiques que puguen instal·lar-se ací”.
Miquel Barceló, soci de BIM, ha assenyalat: “Participe en projectes en els quals crec, que oferisquen la possibilitat de generar una transformació des del punt de vista econòmic, tecnològic i social. València ha fet un enlairament espectacular en matèria d'innovació en els últims anys creant acceleradores, centres de coworking, creant finançadores de startups, té una universitats molt dinàmiques, i sembla que era el moment oportú per a crear sistema a partir de tots aquests elements. El districte innovador és un sistema complex, compost d'un determinat urbanisme que alguns a Europa ja diuen la ciutat quinze minuts, un urbanisme que permet generar barris on es pot viure i treballar. S'aplica a una zona de la ciutat però acaba transformant tot”.
El treball adjudicat consisteix en la redacció de diferents documents que defineixen les estratègies, el model, i pla d'acció a seguir per a la transformació del polígon en districte i ecosistema innovador.
En l'actualitat les ciutats, per a ser competitives, necessiten crear entorns urbans que afavorisquen la creativitat de les persones i la innovació de les organitzacions.
Les tendències actuals ja no passen per localitzar indústria pesant pròxima als nuclis urbans, sinó indústria blana, innovadora i de base tecnològica i del coneixement.
Això suposa una oportunitat per a València, per les seues potents universitats, les connexions per via aèria, portuària i ferroviària, atés que serà un dels nodes principals del corredor Mediterrani.
Però la nostra principal feblesa és la falta de bosses de sòl perquè grans empreses, mitjanes o startups es puguen implantar.
El polígon industrial Vara de Quart té una ubicació i una grandària perfecta per a dur a terme una reconversió del mateix en un Districte Innovador que retinga el talent local i siga un pol *atractor de talent de tot el món.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE