OCUPACIÓ - DONA
jueves, 09 de marzo de 2017

Sandra Gómez presenta el primer informe sobre la situació laboral de les dones

L'informe reflectix que l’ocupació femenina patix major precarietat, dependència i temporalitat

La Regidora de Desenvolupament Econòmic Sostenible, Sandra Gómez, ha presentat hui el primer informe sobre la realitat de les dones en el mercat de treball en la ciutat de València, un document que reflectix la situació de “marginació i desigualtat” que afecta les dones, i que en els últims anys s'ha vist més agreujada encara per efecte de la crisi. En el marc del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, la Regidoria d'Ocupació ha posat en marxa una sèrie de mesures de formació, promoció i sensibilització.

L'objectiu de l'informe és doble: d'una banda, disposar d'un diagnòstic clar de la situació de la dona en el marc laboral, de cara a poder definir les actuacions específiques de la Regidoria. I per un altre, ha explicat Gómez, “obtindre dades objectives d'una realitat incontestable: la situació de desavantatge de les dones dins del mercat de treball”. Cal tindre en compte que fins ara no s'havia realitzat cap informe semblant, “perquè el que teníem fins ara era molt parc i no específic sobre la dona”, ha lamentat la regidora.

L'anàlisi estarà disponible en els pròxims dies en la web municipal, així com en la web de València Activa. Les principals conclusions que es desprenen de les dades versen sobre les afiliacions a la seguretat social, l'evolució de les contractacions, i l'evolució de la desocupació femenina.

Respecte a les afiliacions a la Seguretat Social, en 2015 i 2016 el 52% són dones, però al Règim Especial de Treballadors Autònoms este percentatge descendix fins al 37%. És el sector Servicis el que concentra el nombre més elevat d'afiliacions a la seguretat social de dones, especialment en el Règim del Sistema Especial d'Empleats de la Llar, que està totalment feminitzat (amb un 96% de dones). Així mateix, el 57% del total de contractes temporals són dones, i de les afiliacions que són per mitjà de contractes a temps parcial, el 67% són contractes a dones

“Tot això demostra que la flexibilització i la precarització laboral afecta en major grau a les dones; que són les dones els que patixen major dependència laboral i major temporalitat en els contractes”, ha lamentat Sandra Gómez.

Quant a evolució de les contractacions, entre 2007 i 2017 s'ha produït una destrucció dràstica de l'ocupació femenina: 10.119 contractes menys (de 19.329 a 9.210). Tal com ha destacat Sandra Gómez, “en els últims any s'observa un lleu repunt, però és encara insuficient”. En xifres totals de contractes per any a dones, la reducció és de 100.000 en només 3 anys: de 249.878 en 2007 a 149.862 en 2010.

A esta situació se suma l'augment del desequilibri entre el nombre de contractes a barons i a dones: si bé en 2007 els valors eren semblants quant al nombre de contractes a barons i a dones, a partir de 2009 es comença a observar este desequilibri, que es manté en l'actualitat.

Finalment, l'informe analitza l'impacte en l'ocupació per grups d'edat. La major part de les contractacions (entre el 55% i el 65% del total) es realitza a dones de 25 a 44 anys, “encara que el nombre és menor que als barons de la mateixa edat”, ha matisat Sandra Gómez.

EVOLUCIÓ DE LES XIFRES DE DESOCUPACIÓ DES DEL 2007 Al 2017

Les conclusions sobre l'evolució de les xifres de desocupació són també contundents: en els últims 10 anys s'ha duplicat el nombre de dones parades. Mentres que en 2007 la desocupació registrada femení era de 20.477, en 2015 va pujar fins a les 44.367 dones.

És cert, ha matisat Gómez, que l'increment de la desocupació entre 2007 i 2010 va ser molt intens tant entre els hòmens com entre les dones. El nombre de parades i parades es duplica en esta dècada, però en el cas de les dones, el nombre és superior des de 2012 fins a l'actualitat. “No obstant –ha continuat la regidora- des de 2015 s'observa un lleu descens del nombre de dones parades durant tots els mesos”. Al gener del 2015 estan registrades 44.367 dones en desocupació mentres que el mateix mes de gener del 2017 el nombre de dones registrades en la desocupació és de 40.734.

La delegada d'Ocupació ha afirmat, després d'exposar la situació en dades, que “estan molt lluny dels que ens agradaria”, i ha subratllat “les limitacions competencials que tenim des dels ajuntaments”. Per això, ha denunciat que El Govern haja eliminat els Plans d'Igualtat específics (decisió adoptada el passat mes de gener), i ha anunciat la voluntat de l'Ajuntament de València de “suplir eixes deficiències en polítiques actives d'ocupació”.

ACCIONS ESPECÍFIQUES EN EL 8 DE MARÇ

“És una realitat que les dones patixen d'una manera més accentuada la temporalitat i la desocupació. Per això –ha afegit- des de València Activa, i tenint en compte esta realitat, estem duent a terme una sèrie d'Accions específiques per a dones”. Les dites iniciatives s'han donat a conéixer en el marc de la celebració del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona Treballadora.

BARRIS PER L'OCUPACIÓ

Els distints centres municipals acolliran distintes activitats de formació, assessorament, dinàmiques de grup… i altres dins del programa Barris per l'Ocupació. Cada persona rebrà informació personalitzada sobre els servicis existents en matèria d'ocupació i formació que els puguen ser útils en la dita busca

Així mateix, està el programa específic per a dones desocupades de llarga duració, de caràcter proactiu i participatiu, que inclou entrevista en profunditat, assessorament curricular i la incorporació d'accions formatives en matèria d'ocupació i emprenedoria.

A més, el Pressupost Municipal 2017 inclou una partida de 27.000 euros destinada als Plans d'Igualtat per a Empreses, que permetrà oferir assessorament a 60 empreses en matèria d'igualtat i polítiques per a afavorir la no discriminació i la igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens en matèria d'ocupació.

I així mateix, des de la Regidoria es destinen altres 40.000 euros al projecte de foment de l'Ocupació en Dones d'ètnia Gitana, amb l'objectiu de proporcionar una eixida laboral per a facilitar la inserció en el mercat de treball a través de la formació ocupacional de 30 dones d'ètnia gitana de la ciutat. I altres 57.000 euros per al Programa específic per a dones en risc d'exclusió social, a través de la formació de 50 dones en risc d'exclusió social a València.

L'informe suposa un primer pas per a abordar un problema global amb coneixement ajustat sobre la realitat, ha conclòs Sandra Gómez. Per a la seua elaboració s'ha analitzat la "Estadística de Comptes de Cotització i Afiliació de Treballadors a la Seguretat Social" publicada en el Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana, les Estadístiques de desocupació registrada arreplegades pel Sistema d'Informació dels Servicis Públics d'Ocupació (SISPE), i les Estadístiques de contractes obtingudes del Servici Públic Estatal d'Ocupació (SPEE), ambdós publicades en el Servici Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF).
Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE