Wednesday, September 15, 2021

L'ordenança de convivència obliga els propietaris de mascotes a recollir les seues deposicions i netejar amb aigua els orines

L'esborrany dedica dos capítols a qüestions de salut i salubritat en llocs de pública concurrència

L'esborrany de la nova Ordenança de Convivència que ha desenvolupat l'àrea de Protecció Ciutadana que dirigeix el regidor Aarón Cano reserva dos capítols per a qüestions de salut pública i salubritat i estableix la prohibició de fer necessitats fisiològiques en llocs públics. De la mateixa manera, els propietaris de mascotes hauran de vetlar perquè els animals realitzen les seues deposicions en llocs habilitats a aquest efecte i, en cas contrari, recollir els excrements en bosses, depositar-les en contenidors o papereres i netejar amb aigua els orines.
El document dedica dos capítols al dret que assisteix als veïns de València a gaudir d'un espai públic net i no degradat. Respecte a les necessitats fisiològiques de les persones, l'esborrany apunta a a el respecte a les pautes generalment acceptades de convivència ciutadana i civisme. Excepte malaltia acreditada o com a resultat d'alguna circumstància justificada, l'esborrany d'ordenança considera falta lleu “defecar, orinar o escopir en la via pública”.
I eleva el to de la falta quan es facen necessitats fisiològiques “en espais de concorreguda afluència de persones o freqüentats per menors, o en els voltants de monuments o edificis de catalogació especial, o edficis institucionals o administratius”,
En el cas de les mascotes, el document adverteix que els animals de companyia han de ser conduïts sempre “per persones responsables, bé l'amo o propietària o un tercer autoritzat”. La persona responsable procurarà dirigir a l'animal als llocs previstos perquè les mascotes facen les seues necessitats. Però, en tot cas, “el conductor de l'animal està obligat a recollir i retirar de manera higiènica els excrements que l'animal produïsca”.
Per a garantir que els propietaris de mascotes complisquen amb els seus deures hauran de portar de manera obligatòria dues borses per cada animal que conduïsquen i podran ser requerits pels agents de l'autoritat per a demostrar que efectivament disposen de les bosses necessàries per a, en el seu cas, retirar els excrements de les seues mascotes de la via pública i depositar-los en contenidors o papereres.
També es recull l'obligatorietat de portar una botella d'aigua neta amb capacitat suficient per a eliminar qualsevol rastre d'orines que afecten el mobiliari urbà, a edificacions. voreres o qualsevol altre element en zones de pública concurrència.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE