HISENDA
martes, 27 de junio de 2017

El primer semestre de l’any consolida els bons indicadors econòmics gràcies a la gestió en Hisenda

Ramón Vilar reivindica l’autonomia municipal pel que fa a les despeses i els ingressos

L’Ajuntament de València ha reduït el període mitjà de pagament a proveïdors a 5,33 dies, segons les últimes dades, del mes de maig. Amb esta xifra, durant el primer semestre de l’any la mitjana d’este indicador econòmic es consolida al voltant dels 7 dies. Paral·lelament, el consistori també manté el ritme d’amortització del deute, que s’ha reduït un 16,47%, i ha executat el 89,34% dels rebuts de l’IBI que la ciutadania abona durant el període de recaptació voluntària.

En donar compte d’estes i altres magnituds econòmiques de l’Ajuntament, el regidor d’Hisenda, Ramón Vilar, ha destacat la seua “satisfacció, perquè estem en la normalitat del que ha de ser la gestió d’una administració local”, i ha reivindicat “l’autonomia municipal pel que fa a les despeses i ingressos”. D’este manera, el regidor ha manifestat “la disconformitat del govern municipal amb la tutela de l’Estat per a invertir els diners dels valencians i valencianes”.

A més de l’esmentada reducció del període de pagament als proveïdors, “que és més que raonable i consolida una tendència que va encetar l’actual equip de govern que, fa dos anys, es va trobar amb un Ajuntament que abonava les factures als 100 dies”, Ramón Vilar ha parlat de l’evolució del deute bancari, “que també es consolida ja que a 31 de maig s’ha reduït fins als 625 milions d’euros”. De fet, ha concretat, “durant el mes de juny hem amortitzat 8 milions d’euros i mantenim el ritme que ens hem marcat per arribar a final d’any amb un deute de 583 milions euros”.

Ramón Vilar ha explicat “que l’Ajuntament compleix per complet les normes d’estabilitat pressupostària, però no vol anticipar més la reducció del deute perquè vol destinar els diners altres menesters en benefici de la ciutadania, ja que les entitats bancàries poden esperar”.

D’altra banda, pel que respecta a les dades de la recaptació del major impost que finança l’Ajuntament, l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), el regidor d’Hisenda ha informat que, durant el període d’abonament voluntari, s’han executat el 89,34% dels rebuts. Esta dada suposa que s’ha superat la recaptació de l’any passat en les mateixes dades. En 2016 es liquidaren, amb este concepte, 673.592 rebuts front als 665.000 d’enguany, als quals cal afegir uns 10.000 més que han sigut modificats i precisen una notificació personalitzada. “A la fi -ha conclòs- tal com vam pressupostar, comptaren amb 222 milions d’euros de recaptació d’IBI, sense tindre en compte els endarreriments que es xifraran en uns 20 milions d’euros”.

En un altre ordre de coses, Ramón Vilar ha comparat el recaptament de fons que l’Ajuntament ha realitzat mitjançant les multes. En el primer semestre de 2016 es van tramitar 104.388 i en el mateix període d’enguany 126.345, el que es tradueix en un increment de la recaptació, dels 5,8 milions de 2016 fins als 6,6 milions de 2017.

Amb totes estes dades, Ramón Vilar ha assegurat “que es compleixen amb rigor els Pressupostos Municipals de 2017, i que l’Ajuntament consolida la tendència de recuperació econòmica, “pel que –ha reiterat- reivindiquem la nostra autonomia fiscal i pressupostària”. El regidor ha aclarit que el govern municipal espera l’aprovació i publicació dels Pressupostos Generals de l’Estat “que permetran que l’Ajuntament dispose dels 40.000 milions d’euros de superàvit amb el qual liquidaren el Pressupost de l’any passat, tot i que la seua despesa vindrà condicionada, ja que haurem de destinar als conceptes que marca la llei”. “Si a esta quantitat afegim els diners provinents de la Diputació i la Generalitat, l’Ajuntament comptarà a principis de juliol d’uns 45 milions d’euros per a destinar a una modificació de crèdits”, ha conclòs.

Per últim, davant les preguntes dels periodistes, Ramón Vilar ha recordat que l’Ajuntament ha congelat l’impost de plusvàlues en els casos que hi haja hagut minoració demostrable d’ingressos.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE