Wednesday, December 30, 2020

40 VALENCIANS I VALENCIANES COMENCEN ELS TALLERS D'OCUPACIÓ MUNICIPALS AMB ELS QUALS ES FORMARAN PERCEBENT EL SALARI MÍNIM

Les persones beneficiàries dels Tallers d'Ocupació són aturades majors de 25 anys

L'Ajuntament de València, a través de València Activa, ha posat en marxa una nova edició dels Tallers d'Ocupació municipals amb els quals 40 valencians i valencianes rebran formació certificada pel que percebran el salari mínim interprofessional.

En esta edició són dos els Tallers d'Ocupació oferits: ‘Oci i Cultura’ i ‘Gastro-nomia VLC 2020’. A esta formació, que desenvolupa el consistori en col·laboració amb Labora, es destina al voltant d'un milió d'euros, dels quals l'Ajuntament aporta més de 100.000 euros.

Pilar Bernabé, responsable de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, ha recordat que “gràcies a estos certificats de pro-fessionalitat oferim la possibilitat d'aprendre un nou ofici, la qual cosa augmenta les oportunitats de les persones que més el necessiten i els obri una nova porta al mer-cat laboral”.

TALLERS D'OCUPACIÓ MUNICIPALS

Els Tallers d'Ocupació, que es dirigixen a persones desocupades majors de 25 anys, es componen de certificats de professionalitat. Cada acció formativa certifi-cada té una duració de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació, en al-ternança amb el treball. El Consistori contracta a les persones beneficiàries a través d'un contracte per a la formació, per import del salari mínim interprofessional vigent a cada moment.

En esta edició, que finalitzarà el 29 de desembre de 2021, s'impartixen dos ta-llers d'ocupació ‘Oci i Cultura’ i ‘Gastronomia VLC 2020’ en el qual participen 40 persones, 20 per taller. En el cas de la modalitat de ‘Oci i Cultura’ hi ha dos itineraris, un de ‘Dinamització, Programació i Desenvolupament d'Accions Culturals’, i un segon itinerari de ‘Dinamització d'activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil’.

D’altra banda, el Taller d'Ús de ‘Gastronomia VLC 2020’ es dividix en dos iti-neraris, el de ‘Operacions bàsiques de restaurants i bar’ i el de ‘cuina’.

Les persones beneficiàries realitzaran les pràctiques professionals i diverses activitats formatives complementàries en centres municipals, la qual cosa “és garan-tia de qualitat, tant per a l'alumnat com per a les persones usuàries dels servicis”, ha afirmat Pilar Bernabé.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE